วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกส์คอนกรีตพร้อมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ (นม.ถ194-02) เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
26  มี.ค. 2567
จ้างเจาะน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก ไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อมฝาปิดปากบ่อชนิด PVC พร้อมฐานคอนกรีตรอบบ่อขนาด 2 x 2 x 0.15 เมตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ รถแทรคเตอร์ปรับเกลี่ยบ่อขยะเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อ1. สายไฟ THW-A ขนาด 1 x 25 จำนวน 600 เมตร 2. คัตเอาท์ ขนาด 60 A จำนวน 1 ตัว 3. เทปพันสายไฟ จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารแบบพัดลม ไม่ประจำทาง ในโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อดินพร้อมเกลี่ย จำนวน 7,100 คิวๆละ 70 บาท เพื่อนำมาทำถนนและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลหลายจุด ดังนี้ 1.หลังสถานีรถไฟ - หนองตะมา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 980 เมตร2.ถนนเปรมปรีดา - ทางรถไฟ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง