วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซม ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเก็บวัสดุกองช่างเทศบาลตำบลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้องานบ้านงานครัวของโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ดินปลูก และวัสดุอื่นๆในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างกันสาดและพื้น คสล.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อ1. สารเร่งตกตะกอน (โพลีอลูมิเนียม คลอไรด์) PAC ผงเกรด A ชนิดพิเศษ 30 % 2. คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เช็คชนิด Dot Matrix Printor แบบแคร่ ยาว สำหรับพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อสารปรับสภาพดิน-น้ำ ph11+ ขนาดถุงบรรจุ 25 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาแม็คโคร PC 200 เพื่อขุดรื้อปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลายและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล ขนาด กวาง 27 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 729 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง