วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำโรงเพาะชำผลิตผลการเกษตร ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อสารเร่งตกตะกอน (โพลีอลูมิเนียม คลอไรด์) PAC ผง เกรด A ชนิดพิเศษ 30 % (ขนาดบรรจุ 25 กก.) จำนวน 100 ถุง และคลอรีน จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อหนังสือต่างๆ เพื่อค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ของโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง