วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2564
ซื้อต้นนางพญาเสือโครง ขนาด หน้าตัด 2 นิ้ว สูง 4.50 เมตร จำนวน 50 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อหลอดไฟนีออนยาว แอลอีดี ซุปเปอร์แมก 26 วัตต์ จำนวน 2 กล่อง (30 หลอด/ 1 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อดินพร้อมเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้าง1. ซ่อมแซมมอเตอร์ ขนาด 15HP 380V 4Pole 380/660V 1460rpm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กบ - 6509 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 85-0675 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ด้วยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ซอยบ้านครูมัจจุรี-สามแยกหลังโรงสี นายจรัส (ต่อจากของเดิม) และช่วงที่ 2 ถนนหน้าร้านยายเก้อ-สามแยกข้างร้านเสี่ยหยวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อสารเร่งตกตะกอน (โพลีอลูมิเนียม คลอไรด์) PAC ผง เกรด A ชนิดพิเศษ 30 % (ขนาดบรรจุ 25 กก.) จำนวน 100 ถุง และคลอรีน จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ภาคเรียนหนึ่ง ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง