วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกส์คอนกรีตพร้อมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ (นม.ถ194-02) เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2567
ซื้อหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัดระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยขี้หนู ระยะทางยาว 230 เมตร กว้าง 15 เมตร ความลึกรวม 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสวนสาธารณะรอบสระหนองโสน ดังนี้ 1. รั้วคาวบอย ความสูงเสา 1.20 เมตร ยาว 400 เมตร (คาน 2.50 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง