วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 1 (ตรงข้ามศาลเจ้า-สี่แยกโบสถ์คริส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัดเทศบาล (ตั้งแต่เดือน มกราคม-กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๙ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
เครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัดเทศบาล (ตั้งแต่เดือน มกราคม-กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๙ เดือน
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อค่าวัสดุสำนักงานของโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานรายการหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera Taskalfa 2200 Tk-4109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง