วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนบาลเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ของเล่นสนามเด็กเล่นของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 9373-นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. กันสาดทางขึ้นและกำแพงกันดิน อาคาร สน.ศท.ชั้นลอย โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบหมู่บ้าน (จากบ้านนางสายทอง ? บ้านนางหนุน) ชุมชนนาเจริญ (ต่อจากของเดิม) หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์บริเวณหนองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำคอลัมน์บทความลงนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง