วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อค่าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างติดตั้งราวกันอันตราย(การ์ดเลนส์) ฝายต้นมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างเหมาดำเนินการถมดินสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลหลังใหม่ ภายในที่ดินเทศบาล 21 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อใบเสร็จค่านำ้ประปาแบบกระดาาต่อเนื่อง (V.1) (ขนาดบรรจุ 6000 ฉบับ ต่อ 1 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อสารเร่งตกตะกอน(โพลีอลูมิเนียม คลอไรด์) PAC ผง เกรด A ชนิดพิเศษ 30% (ขนาดบรรจุ 25 กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยข้าง รพ.สต. บัวลาย (ฝั่งบ้านยายหนูจีนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง