วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อถังพลาสติกมีฝาปิด ชนิดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จำนวน 40 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อPAC ผง (ขนาดบรรจุ 25 กก.) จำนวน 70 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงขบวนแห่เทียนพรรษา จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างโครงการกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างโครงการศึกษาภูมิศาสตร์และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง