วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อค่าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างติดตั้งราวกันอันตราย(การ์ดเลนส์) ฝายต้นมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างเหมาดำเนินการถมดินสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลหลังใหม่ ภายในที่ดินเทศบาล 21 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง