วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อโต๊ะรับแขก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
23  พ.ค. 2561
อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
23  พ.ค. 2561
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
23  พ.ค. 2561
อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
22  พ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย