วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุ ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อโต๊ะรับแขก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
23  พ.ค. 2561
อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย