วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำแบบลาดเอียง บริเวณหนองโสนพร้อมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ กว้าง 3 เมตร ยาว 243 เมตร พร้อมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำแบบลาดเอียง บริเวณหนองโสนพร้อมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ กว้าง 3 เมตร ยาว 243 เมตร พร้อมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำแบบลาดเอียง บริเวณหนองโสนพร้อมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ กว้าง 3 เมตร ยาว 243 เมตร พร้อมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำแบบลาดเอียง บริเวณหนองโสนพร้อมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ กว้าง 3 เมตร ยาว 243 เมตร พร้อมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถแบคโฮ PC 200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณหนองโสน (ส่วนที่เหลือ) กว้าง 18 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 522 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง