เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
  
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]
 


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 5 คน
อาทิตย์นี้ 8 คน
เดือนนี้ 75 คน
ปีนี้ 191 คน
ทั้งหมด 191 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (03-03-57)


  การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ของอำเภอบัวลาย
                    เมื่อวันที่ ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๙  อำเภอบัวลาย ออกหน่วยบริการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงส...
 
  การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ของอำเภอบัว...
  โครงการวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙
  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙
  การจัดงาน “ของดีบัวลาย” ประจำปี ๒๕๕๙
  เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ...
  เทศบาลตำบลหนองบัวลายขอประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)...
  โครงการปั่นเพื่อแม่ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
  กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
  วันท้องถิ่นไทย
  งานปีใหม่ประจำปี2558
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.