เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและระเบียบ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อสำนักงานเทศบาล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
การร้องเรียนการทุจริต
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 


 
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจพื้นที่การเลือกตั้งฯ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย วันที่ 28...
      
 
  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจพ...
  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจห...
  ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ วันที่ 24 มีน...
  การจับสลากเลือกหมายเลขของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนาย...
  พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายว...
  การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ของอำเภอบัว...
  เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ...
  กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
  งานวันเด็กประจำปี2558
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้