เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รอบตุลาคม 2562 ) [ 3 ต.ค. 2562 ]144
2 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รอบเมษายน 2562) [ 2 เม.ย. 2562 ]146
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 21 มี.ค. 2562 ]135
4 ประกาศ ก.ท.จ.นม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 2545 [ 19 ต.ค. 2561 ]149
5 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน(รอบตุลาคม) [ 1 ต.ค. 2561 ]163
6 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน(รอบเมษายน) [ 3 เม.ย. 2561 ]159
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 4 ก.พ. 2559 ]137
8 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล [ 4 ก.พ. 2559 ]148