เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]25
2 ประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 13 ก.ย. 2564 ]27
3 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหเดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 13 ก.ย. 2564 ]25
4 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 [ 13 ก.ย. 2564 ]22
5 ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 13 ก.ย. 2564 ]21
6 ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ.2560 [ 13 ก.ย. 2564 ]23
7 ประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2558 [ 13 ก.ย. 2564 ]21
8 ประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลัเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 [ 13 ก.ย. 2564 ]23
9 ประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ 13 ก.ย. 2564 ]20
10 ประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 13 ก.ย. 2564 ]21
 
หน้า 1|2|3