เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 15 ก.ค. 2563 ]46
2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 25 ต.ค. 2562 ]38
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]50
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562 (รอบ 6 เดือน) [ 12 มิ.ย. 2562 ]148
5 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 15 มี.ค. 2562 ]147
6 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 15 มี.ค. 2562 ]140
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 มี.ค. 2562 ]138
8 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 มี.ค. 2562 ]166
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 15 มี.ค. 2562 ]132
10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 15 มี.ค. 2562 ]269
 
หน้า 1|2