เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๖ เดือน) ประจำปี ๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]224
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562 (รอบ 6 เดือน) [ 12 มิ.ย. 2562 ]223
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 15 มี.ค. 2562 ]229
4 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]227
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 (รอบสิ้นปีงบประมาณ) [ 25 ต.ค. 2561 ]226
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) [ 28 ก.พ. 2561 ]231
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) [ 22 พ.ค. 2560 ]228
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 22 พ.ค. 2560 ]226