เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
 


การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ของอำเภอบัวลาย


             เมื่อวันที่ ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๙  อำเภอบัวลาย ออกหน่วยบริการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อออกให้บริการพี่น้องประชาชนให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยมีหมู่บ้านเป้าหมายในการให้บริการประกอบไปด้วย บ้านหนองบัวลาย หมู่ที่ ๑   บ้านตลาดบัวลาย หมูที่ ๙ และบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบัวลาย ซึ่งได้รับเกียติจาก   นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์  นายอำเภอบัวลาย เป็นประธานพิธีเปิดและนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนและร่วมทำกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนาน ซึ่งเทศบาลตำบลหนองบัวลายก็ร่วมกันการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอบัวลายครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจ จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนหมู่บ้านเป้าหมาย และในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวลายจำนวนมาก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย