เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
 


พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายปรเมธ แสงว่าง นายอำเภอบัวลาย เป็นประธานจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" เพื่อเป็นการสดุดีในความปรีชาสามารถพระองค์ท่าน ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่๕ หน้าที่ว่าการอำเภอบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา.