เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


นายถนอมพงษ์ ทินราช นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย ได้จัดการประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖ โดยดำเนินการ่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคม ประกอบด้วยผู้นำในชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชก


เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลหนองบัวลายได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและขอความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลายต่อไป

2023-07-27
2023-07-20
2023-05-16
2023-04-25
2023-04-13
2023-01-16
2022-11-28
2022-11-23
2022-09-12
2022-06-15