เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


นายถนอมพงษ์ ทินราช นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย ได้จัดการประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๖ โดยดำเนินการ่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคม ประกอบด้วยผู้นำในชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชก


เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลหนองบัวลายได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและขอความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลายต่อไป

2024-06-10
2024-05-30
2024-05-28
2024-04-24
2024-04-16
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-20
2024-03-19