เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]3
2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ ศพด.เทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 29 ก.ย. 2566 ]13
3 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2566 ]26
4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร ปี 2565 [ 12 มิ.ย. 2566 ]30
5 ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการของหน่วยงานเทศบาล ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี ๒๕๖๖ [ 11 เม.ย. 2566 ]51
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ราย ๖ เดือน [ 5 เม.ย. 2566 ]39
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน [ 20 ม.ค. 2566 ]42
8 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวลายทุกคน แสดงเจตจำนงสุจริต และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy) [ 6 ม.ค. 2566 ]39
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 28 ธ.ค. 2565 ]59
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 22 ธ.ค. 2565 ]48
11 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 15 ธ.ค. 2565 ]38
12 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 ธ.ค. 2565 ]41
13 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]52
14 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 28 พ.ย. 2565 ]60
15 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 18 ต.ค. 2565 ]35
16 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2565 ]122
17 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 25 เม.ย. 2565 ]131
18 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 8 เม.ย. 2565 ]169
19 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๖ เดือน) ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]121
20 ข้อมูลผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ( รอบ ๖ เดือนแรก) ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]163
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7