เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 28 พ.ย. 2565 ]1
2 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2565 ]71
3 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 25 เม.ย. 2565 ]73
4 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 8 เม.ย. 2565 ]90
5 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๖ เดือน) ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]66
6 ข้อมูลผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ( รอบ ๖ เดือนแรก) ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]87
7 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 ของบุคลากรภายในเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 10 มี.ค. 2565 ]95
8 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 ของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในเขตเทศบาลฯ [ 10 มี.ค. 2565 ]92
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 14 ก.พ. 2565 ]70
10 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]84
11 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 ธ.ค. 2564 ]73
12 รายงานผลการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ปี ๒๕๖๔ [ 25 ต.ค. 2564 ]56
13 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 15 ต.ค. 2564 ]67
14 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เมื่อมาติดต่อขอรับบริการของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 14 ก.ย. 2564 ]102
15 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔ [ 13 ก.ย. 2564 ]91
16 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 31 ส.ค. 2564 ]65
17 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 6 ส.ค. 2564 ]70
18 คู่มือประชาชนในการขอรับบริการการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 15 ก.ค. 2564 ]91
19 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 12 พ.ค. 2564 ]67
20 ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 8 ม.ค. 2564 ]84
 
หน้า 1|2|3|4|5|6