เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน [ 20 ม.ค. 2566 ]2
2 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวลายทุกคน แสดงเจตจำนงสุจริต และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy) [ 6 ม.ค. 2566 ]1
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 28 ธ.ค. 2565 ]16
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 22 ธ.ค. 2565 ]12
5 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]15
6 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 28 พ.ย. 2565 ]24
7 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2565 ]86
8 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 25 เม.ย. 2565 ]88
9 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 8 เม.ย. 2565 ]126
10 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๖ เดือน) ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]81
11 ข้อมูลผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ( รอบ ๖ เดือนแรก) ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]121
12 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 ของบุคลากรภายในเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 10 มี.ค. 2565 ]124
13 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 ของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในเขตเทศบาลฯ [ 10 มี.ค. 2565 ]125
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 14 ก.พ. 2565 ]83
15 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]121
16 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 ธ.ค. 2564 ]85
17 รายงานผลการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ปี ๒๕๖๔ [ 25 ต.ค. 2564 ]70
18 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 15 ต.ค. 2564 ]79
19 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เมื่อมาติดต่อขอรับบริการของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 14 ก.ย. 2564 ]137
20 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔ [ 13 ก.ย. 2564 ]124
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7