เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2565 ]22
2 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 25 เม.ย. 2565 ]23
3 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 8 เม.ย. 2565 ]22
4 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๖ เดือน) ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]23
5 ข้อมูลผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ( รอบ ๖ เดือนแรก) ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]23
6 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 ของบุคลากรภายในเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 10 มี.ค. 2565 ]26
7 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 ของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในเขตเทศบาลฯ [ 10 มี.ค. 2565 ]24
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 14 ก.พ. 2565 ]23
9 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]22
10 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 ธ.ค. 2564 ]22
11 รายงานผลการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ปี ๒๕๖๔ [ 25 ต.ค. 2564 ]8
12 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 15 ต.ค. 2564 ]21
13 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เมื่อมาติดต่อขอรับบริการของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 14 ก.ย. 2564 ]24
14 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔ [ 13 ก.ย. 2564 ]24
15 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 31 ส.ค. 2564 ]22
16 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 6 ส.ค. 2564 ]21
17 คู่มือประชาชนในการขอรับบริการการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 15 ก.ค. 2564 ]23
18 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 12 พ.ค. 2564 ]21
19 ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 8 ม.ค. 2564 ]22
20 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) [ 19 ต.ค. 2563 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7