เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั้นตอนการแก้ไขเหตุรำคาญ / ร้องเรียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

    รายละเอียดข่าว

แผนภูมิขั้นตอนการแก้ไขเหตุรำคาญ / ร้องเรียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535
 
ขั้นตอนการให้บริการ
1.ร้องเรียน ( เขียนคำร้อง / โทรสาร / จดหมาย / อื่น ๆ )
 
2.ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้อง แจ้งผลการตรวจสอบ
ให้ผู้ร้องทราบ ไม่เกิน  5  วัน
 
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้ปรับปรุง / แก้ไขตามอำนาจหน้าที่
ระงับ  ปรับปรุง  แก้ไข  ( พร้อมแจ้งผู้ร้องเรียน )
พักใช้เพิกถอนใบอนุญาต
ดำเนินคดีตามกฎหมาย
อื่น ๆ
4. ติดตามประเมินผล
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อได้ที่ : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
               โทร.043-210-384 ต่อ 15
              นางรัชนี  แก้วสุวรรณพันธุ์  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  โทร. 063-837-2826
              นายธง  แคนชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  โทร.089-888-7043
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  เวลา  08.30 – 16.30 น.


    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั้นตอนการแก้ไขเหตุรำคาญ / ร้องเรียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย