เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนการการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย

    รายละเอียดข่าว

แผนภูมิขั้นตอนการการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน
การจัดเก็บภาษีป้าย
 
ขั้นตอนการให้บริการ
รายใหม่
1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ( ภ.ป.1 ) พร้อมเอกสารประกอบ  พนักงานประเมินรับแบบแสดงรายการ  ตรวจเอกสาร /หลักฐาน  ลงเลขที่รับ และดำเนินการประเมินภาษี  พร้อมออกใบแสดงรายการประเมิน
 
รายเก่า
1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ( ภ.ป.1 ) พนักงานประเมินตรวจเอกสาร/ หลักฐาน
 
2.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน ( ภ.ป.7 )
 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา ( ภ.ป. 7 )
 
 
 
ติดต่อได้ที่ : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
               โทร.043-210-384 ต่อ 15
              นางรัชนี  แก้วสุวรรณพันธุ์  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  โทร. 063-837-2826
              นายธง  แคนชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  โทร.089-888-7043
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  เวลา  08.30 – 16.30 น.


    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนการการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย