เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย