เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๖ เดือน) ประจำปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๖ เดือน) ประจำปี ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย