เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖๖ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาและอบรมธรรมะในการปฏิบัติงาน เนื่องในวันเทศบาล


เนื่องด้วยวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็น "วันเทศบาล" เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จึงได้จัดกิจกรรมวันดังกล่าวขึ้นในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖  โดยได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในสังกัด ร่วมทำความสะอาดรอบสำนักงานและสภานที่ใกล้เคียง และมีการอบรมฟังธรรมะในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางในการทำงานให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

2024-06-10
2024-05-28
2024-04-24
2024-04-16
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-04