เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖๖ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาและอบรมธรรมะในการปฏิบัติงาน เนื่องในวันเทศบาล


เนื่องด้วยวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็น "วันเทศบาล" เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จึงได้จัดกิจกรรมวันดังกล่าวขึ้นในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖  โดยได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในสังกัด ร่วมทำความสะอาดรอบสำนักงานและสภานที่ใกล้เคียง และมีการอบรมฟังธรรมะในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางในการทำงานให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

2023-07-27
2023-07-20
2023-05-16
2023-04-25
2023-04-13
2023-01-16
2022-11-28
2022-11-23
2022-09-12
2022-06-15