เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


ประกาศเจตนารมณ์ แสดงเจตจำนงสุจริตและงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด


วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศเจตนารมณ์ แสดงเจตจำนงและงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและนโยบายสำคัญให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

2024-06-10
2024-05-30
2024-05-28
2024-04-24
2024-04-16
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-20
2024-03-19