เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


ประกาศเจตนารมณ์ แสดงเจตจำนงสุจริตและงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด


วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศเจตนารมณ์ แสดงเจตจำนงและงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและนโยบายสำคัญให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

2023-07-27
2023-07-20
2023-05-16
2023-04-25
2023-04-13
2023-01-16
2022-11-28
2022-11-23
2022-09-12
2022-06-15