เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก


โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลายได้ดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  ปลูกผักรักษ์โลก ณ บริเวเวณสนามด้านหลังของโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลายโดยมีวัสถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง และพึ่งพาตัวเองได้

2024-06-10
2024-05-30
2024-05-28
2024-04-24
2024-04-16
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-20
2024-03-19