เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก


โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลายได้ดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  ปลูกผักรักษ์โลก ณ บริเวเวณสนามด้านหลังของโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลายโดยมีวัสถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง และพึ่งพาตัวเองได้

2023-07-27
2023-07-20
2023-05-16
2023-04-25
2023-04-13
2023-01-16
2022-11-28
2022-11-23
2022-09-12
2022-06-15