เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


การจัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


เทศบาลตำบลหนองบัวลาย โดยนายถนอมพงษ์ ทินราช นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาล ทำความสะอาดวัดบ้านบัวลาย หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

2024-06-10
2024-05-30
2024-05-28
2024-04-24
2024-04-16
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-20
2024-03-19