เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


การจัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


เทศบาลตำบลหนองบัวลาย โดยนายถนอมพงษ์ ทินราช นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาล ทำความสะอาดวัดบ้านบัวลาย หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

2023-07-27
2023-07-20
2023-05-16
2023-04-25
2023-04-13
2023-01-16
2022-11-28
2022-11-23
2022-09-12
2022-06-15