เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข


เทศบาลตำบลหนองบัวลายดำโดยนายถนอมพงษ์ ทินราช นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลายพร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงนเทศบาลตำบลหนองบัวลายได้ดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรถวายพระพรชัย  และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยการรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส (big Cleaning Day) 

2023-07-27
2023-07-20
2023-05-16
2023-04-25
2023-04-13
2023-01-16
2022-11-28
2022-11-23
2022-09-12
2022-06-15