เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย


นำทีมโดยนายถนอมพงษ์ ทินราช

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2567

ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ตลาดบัวลาย หมู่ 9

>>เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสามัคคีของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สืบต่อไป<<

2024-06-10
2024-05-30
2024-05-28
2024-04-24
2024-04-16
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-20
2024-03-19