เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"


วันที่ 28 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย นำโดยนายถนอมพงษ์  ทินราช นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการ ทุจริตคอร์รัปชั่น ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงาน และทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในเทศไทย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ และสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริต

2024-06-10
2024-05-30
2024-05-28
2024-04-24
2024-04-16
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-20
2024-03-19