เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


เมื่อวันที่ ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๗  นายถนอมพงษ์ ทินราช  นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย  มอบหมายให้ นายบุญเพ็ง  สวนกิจ  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  เป็นประธานในพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย เพื่ออันเชิญไปประดิษฐาน ณ  เทศบาลตำบลหนองบัวลาย, โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์





2024-06-10
2024-05-30
2024-05-28
2024-04-24
2024-04-16
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-20
2024-03-19