เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง ได้แก่ สุนัขและแมว ในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ทั้ง 4 หมู่บ้าน (8 ชุมชน) เพื่อให้สัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ในระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567

2024-06-10
2024-05-30
2024-05-28
2024-04-24
2024-04-16
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-20
2024-03-19