เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ติดต่อสำนักงานเทศบาล


 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ที่อยู่ เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนนบัวใหญ่-หนองแวง ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา 30120

โทรศัพท์/โทรสาร 044-495008 (สำนักปลัดเทศบาล)

044-495268 (กองคลัง กองช่าง และกองการประปา)

044-495266 (สำนักทะเบียนท้องถิ่น)

E- mail: admin@nongbualai.go.th
Web Site : WWW.NONGBUALAI.GO.TH
 
 
 แผนที่เทศบาลตำบลหนองบัวลาย