เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
กองช่าง


นายจักรพงษ์  มิ่งแม้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
  -ว่าง-
 
  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
     
  นายโกมุท วิชาโคตร
 
  นายช่างโยธาอาวุโส  
     
  นายตะวัน ปฏิทันโด
 
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน