เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) [ 5 เม.ย. 2566 ]31
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 28 ธ.ค. 2565 ]33
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) [ 8 เม.ย. 2565 ]114
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]105
5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ [ 17 ธ.ค. 2563 ]110
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]159
7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]108
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงมีนาคม พ.ศ.2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]162
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ถึงกันยายน พ.ศ.2560 [ 28 ธ.ค. 2560 ]115
10 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 ต.ค. 2560 ]122