เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชนในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 25 ต.ค. 2566 ]145
2 คู่มือประชาชนในการขอรับบริการการจดเลิกประกอบพาณิชยกิจ [ 25 ต.ค. 2566 ]131
3 คู่มือประชาชนในการขอรับบริการการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 25 ต.ค. 2566 ]168
4 คู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ [ 25 ต.ค. 2566 ]9
5 คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๒๑ [ 25 ต.ค. 2566 ]9
6 คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๒๑ [ 25 ต.ค. 2566 ]6
7 คู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๒๒ [ 25 ต.ค. 2566 ]8
8 ประกาศใช้คู้มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลบัวลาย [ 31 ส.ค. 2558 ]147
9 คู่มือประชาชน กองการศึกษา [ 21 ก.ค. 2558 ]176
10 คู่มือประชาชน กองช่าง [ 21 ก.ค. 2558 ]173
11 คู่มือประชาชน กองคลัง [ 21 ก.ค. 2558 ]132