เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย