เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย