เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
รายงานการคลัง


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย