เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)


ประกาศราคากลางโครงการถมดินสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลหลังใหม่ ภายในที่ดินเทศบาล 21 ไร่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการถมดินสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลหลังใหม่ ภายในที่ดินเทศบาล 21 ไร่
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย