เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย