เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
รายงานการคลัง


งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย