เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
รายงานการคลัง


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย