เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย