เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ2560

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ส.2560

    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย