เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว

ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย