เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


การจัดประชุมประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การจัดประชุมประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย