เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองบัวลาย)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองบัวลาย)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย