เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย